Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”

Adrese: Valdemāra 46, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035

Telef., fakss: 64043273;

E-pasts: ilonabalode@inbox.lv

Mājas lapa: http://www.ainazuslimnica.lv/lat/sakums/