Cēsu klīnika

Adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis,  Cēsu novads, LV-4101

Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

fakss – 64125785,

e -pasts: info@cesuklinika.lv

Mājas lapa: http://www.cesuklinika.lv/lv/