Preiļu slimnīca

 

 

Adrese: Raiņa bulv. 13, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Reģistratūras tālr. 65307750, 65307757, mob.26409980

Uzņemšanas nodaļas tālr. 65307753, mob. 29408413

Administrācijas tālr. 65321716, fakss 65381106,

e-pasts: lietvede@preiluslimnica.lv

Mājas lapa: http://www.preiluslimnica.lv