Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Adrese: Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005

Tālrunis: +371 67080112;

fakss: +371 67222305;

e-pasts: rpnc@rpnc.lv

 

Mājas lapa: http://www.rpnc.lv/