Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca

Adrese: 8, Smiltene, Smiltenes pilsēta, LV-4729
Tālruņa numurs: 64 772 534