Slimnīca “Ģintermuiža”

Adrese:  Filozofu ielā 69,  Jelgava,  LV-3008

Tālrunis: 63026690 

Fakss: 63007126 

E-pasts: slimnica@gintermuiza.lv 

Mājas lapa: http://www.gintermuiza.lv/