Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca

Adrese: Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā, LV -4730

E-pasts: info@strencupns.lv

Fakss: 64707215

Uzņemšanas nodaļa tel.: 64731597

Slimnīcas uzņemšanas darba laiks: 00 – 24

Administrācijas darba laiks: Darbadienās 8:00-12:00/12:30-16:30

Administrācija tel.: 64731340

Kontaktpersona par viesnīcu – Sanita Blauberga tel.: 20281058

Mājas lapa : http://strencupns.lv/lv